روش‌ های خلق ایده در کارآفرینی

مرکز نوآوری و شتابدهی تیمی‌نو