ثبت ایده

مرکز نوآوری و شتابدهی تیمی‌نو

ثبت استارتاپ

شما می‌توانید ایده استارتاپی خود رابرای ارزیابی اینجا ارسال کنید. اطمینان داشته باشید که ایده‌های شما نزد ما محفوظ می‌ماند

YYYY slash MM slash DD

معرفی اعضای تیم

لیست اعضای تیم
نام و نام خانوادگی
تلفن تماس
آخرین مقطع
رشته تحصیلی
نام دانشگاه
سال تولد
محل سکونت
 

معرفی استارتاپ

مشتریان شما چه کسانی خواهند بود؟ و چه ارزشی برای مشتریان خلق می کند؟
مشتری
نیاز مشتری
 
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 20 MB.