کارآموزی

مرکز نوآوری و شتابدهی تیمی‌نو

درخواست کارآموزی

در صورت تمایل برای شرکت در دوره کارآموزی در شرکت توسعه اقتصاد آرتان شریف، می‌توانید فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید

تاریخ تولد(Required)
سوابق کاری(در صورت وجود)
نام شرکت/مجموعه
سمت
تاریخ ورود
تاریخ خروج
 
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 5 MB.