ثبت منتور

مرکز نوآوری و شتابدهی تیمی‌نو

ثبت منتور

افرادی که توانایی منتورینگ و مربیگری کسب و کارهای نوپا را دارند میتوانند با تکمیل این فرم عضو شتابدهنده تیمی‌نو شوند

YYYY slash MM slash DD
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 20 MB.