فضای اشتراکی

مرکز نوآوری و شتابدهی تیمی‌نو

درخواست فریلنسری

درخواست استقرار فریلنسری خود را می‌توانید در اینجا ثبت کنید. توجه نمایید تکمیل این فرم به منزله تایید استقرار نمی‌باشد

برای مثال اگر برنامه نویس فرانت هستید از چه تکنولوژی ها و زبان های برنامه نویسی استفاده می کنید