آوریل 24, 2024
زبان بدن در مزاکره
یکی از مهم ترین عواملی که در نتیجه نهایی مذاکره تاثیر بسزایی دارد، زبان بدن در مذاکره و انواع حالات بدن است. افرادی که با یکدیگر […]
آوریل 24, 2024
برونگرایی چیست؟
برونگرایی (extraversion) نوعی دسته‌بندی شخصیتی است. کسانی که در این دسته قرار می‌گیرند، معمولاً انرژی زیادی دارند و پرحرف به نظر می‌رسند. به‌ طور کلی، این […]
آوریل 23, 2024
درونگرایی چیست؟
درونگرایی به تنهایی یک ویژگی شخصیتی قابل‌اندازه‌گیری نیست، بلکه به سطح پایینی از برون‌گرایی اطلاق می‌شود. تعریف درونگرایی عبارت است برخوردار بودن از سطح پایینی از […]
آوریل 21, 2024
اعتماد به نفس
برخی اعتماد به نفس را به عنوان احساس یک فرد در رابطه با شایستگی و توانایی درک‌شده‌ی خود برای رویارویی مؤثر با موقعیت‌های مختلفی مانند عملکرد، […]
آوریل 14, 2024
راهکارهای افزایش عزت نفس
راهکار اول افزایش عزت نفس: حُسن جویی حُسن جویی به این معنی است که برخی از ویژگی‌های مثبت دیگران را بیابیم و آن را بازگو کنیم […]
مارس 9, 2024
عزت نفس
احساس و تصوری که هر فرد نسبت به خودش دارد یا حس ارزشمندی  هر شخص نسبت به خودش را عزت نفس گویند. این ویژگی باعث می شود […]
مارس 7, 2024
کاریزما
به توانایی فرد در جذب دیگران و تأثیرگذاری روی آنها، کاریزما (Charisma) می‌گویند. اغلب، کاریزما به‌عنوان یک ویژگی شخصیتی اسرار‌آمیز توصیف می‌شود که همه انسان‌ها از […]
مارس 4, 2024
اصول برقراری ارتباط موثر
برقراری ارتباط مفید و موثر نیازمند توجه به عوامل مختلفی است که می‌توانند در بهبود کیفیت و اثربخشی ارتباط تأثیرگذار باشند چگونه ارتباط موثر و خوب […]
مارس 4, 2024
ارتباط موثر
منظور از ارتباط اثربخش، ارتباطی است که در آن پیام هر فرد (کلامی و غیرکلامی) به وضوح به طرف مقابل منتقل و درک صحیح و کاملی […]