کوئیز

مرکز نوآوری و شتابدهی تیمی‌نو

سوالات آزمون

به 5 نفر از برگزیدگان هدیه 300 هزار تومانی اهدا میشود