می 8, 2024
مهارت ارائه مطلب
در واقع به فرایند انتقال یک مفهوم با موضوعی خاص به تعدادی از مخاطبین، ارائه مطلب می‌گویند. ویژگی‌های یک ارائه مطلب خوب ۱)درگیرکردن احساسات:بخش زیادی از […]
می 4, 2022
کارگاه آموزش نگارش بیزینس پلن
دوره آموزشی طرح کسب‌وکار(bp) برای کمک به توسعه واحدهای فناور دانشگاه بیرجند برگزار می‌گردد.